Xuồng Tiếp Liệu 1.5m3

Xuồng tiếp liệu là thiết bị sản xuất để chứa vật liệu, thiết bị trong công trình và dùng cẩu tháp di chuyến.

Xuồng tiếp liệu hay còn gọi là xuồng rác, xuồng cẩu tháp. Xuồng được sản xuất theo qui cách:

  • Chiều dài: 1.8m
  • Chiều rộng: 1.2m
  • Chiều cao: 0.8m
  • Thể tích sử dụng: 1.5m3

Xuồng tiếp liệu được làm từ thép tole dày 3ly làm thùng chứa, các cây thép V63 dày 5mm làm khung sườn. Móc dùng để lắp má ní cẩu tháp làm từ thép tấm 12ly đảm bảo chất lượng.

Xem thêm sản phẩm Phễu Đổ Bê Tông