03Th6

Xuồng Tiếp Liệu 1.5m3

admin xuồng rác 1.5m3, xuồng tiếp liệu 1.5m3, xuồng vật liệu cẩu tháp Sản phẩm, Thiết Bị Phụ Kiên Khác

Xuồng tiếp liệu là thiết bị sản xuất để chứa vật liệu, thiết bị trong công trình và dùng cẩu tháp di chuyến. Xuồng tiếp liệu hay còn gọi là xuồng rác, xuồng cẩu tháp. Xuồng được sản xuất theo qui cách: Chiều dài: 1.8m Chiều rộng: 1.2m Chiều cao: 0.8m Thể tích sử dụng: […]