23Th9

Cung Cấp Ván Coppha Phủ Phim Giá Rẻ

admin coppha phủ phim, ván ép phủ phim, ván gỗ phim Tin tức

Công ty Giàn Giáo Bảo Liên Phoenix cung cấp ván ép coppha phủ phim dùng cho công tác ván khuôn trong xây dựng. Ván ép coppha phủ phim có qui cách như sau: Ván ép coppha 1220x2440x12mm Coppha phủ phim 1220x2440x15mm Ván Phủ Phim 1220x2440x18mm