23Th9

Kích Tăng ĐẦU U

admin kích tăng đầu, kích tăng u, tăng đầu Kích Tăng Giàn Giáo, Sản phẩm

Kích tăng u là thiết bị lắp dựng lên hệ giàn giáo để điều chỉnh khẩu độ chống sàn. Kích tăng u hayconf gọi là kích tăng đầu, dùng lắp ráp vào đầu giàn giáo, cây chống và chống đỡ xà gồ thép. Kích tăng dài 0.5m chuẩn, hoặc đặt hàng làm dài 300mm; 600mm […]