27Th5

Phễu Đổ Bê Tông 0.9m3

admin phễ bê tông, phễu bê tông 0.9m3, phểu đổ bê tông cẩu tháp Phễu đổ bê tông, Thiết Bị Phụ Kiên Khác

Phễu đổ bê tông là thiết bị chuyên dùng để vận chuyến bê tông tươi xả vào các cột trụ, đà dầm, sàn bê tông. Phễu bê tông 0.9m3 dùng cẩu tháp để di chuyến tiếp liệu. Phễu bê tông 0.9m3 + KT thùng 1450x1250x1000mm + KT sàn thao tác: 650x650x650mm + Độ dày thùng: […]