04Th10

Phễu Đổ Bê Tông Dùng Cho Cẩu Tháp

admin phễu cẩu tháp, phễu đổ bê tông, phễu đổ bê tông 0.9m3; phễu bê tông 0.6m3 Dự án, Phễu đổ bê tông

Phễu đổ bê tông chuyên dùng cho cẩu tháp do Bảo Liên Phoenix sản xuất. Phễu cẩu tháp được làm từ thép tole dày 3mm làm thùng chứa, cơ cấu cần gạt. Chân làm từ thép U100 đảm bảo chất lượng. Sơn 2 lớp bóng láng, tại móc cáp dày 12ly. Phễu đổ bê tông […]