15Th5

KÍCH TĂNG CHÂN BẰNG ĐẾ 34 x 0.5m

admin kích tăng bằng, kích tăng chân, kích tăng cphi 34, kích tăng phi 38 Kích tăng chân bằng, Kích Tăng Giàn Giáo, Sản phẩm

KÍCH TĂNG CHÂN BẰNG ĐẾ 34 x 0.5m hay còn gọi là kích tăng chân. Kích tăng giàn giáo được làm từ thép ống phi 34, rỗng. Sản phẩm được nhúng sơn chống rỉ. Kích tăng bằng hay còn gọi là chân đế do lắp dựng dưới hệ giàn giáo. Kích tăng chân hiện có […]