03Th5

Giàn Giáo Khung 1.53m, 2ly, mạ kẽm

admin giàn giáo 1.53m, giàn giáo khung mạ kẽm, giàn giáo mạ kẽm, giáo khung mạ kẽm, khung giàn giáo 1 Giàn Giáo Khung, Sản phẩm

    Khung giàn giáo xây dựng 1.5m (1530x1250mm), hàng mạ kẽm được dùng làm bao che, chống sàn bê tông. Cấu tạo của khung giáo mạ kẽm 1.5m như sau: Khung chính được thiết kế từ ống thép tròn D42, độ dày 2ly. Ống thép giàn giáo mạ kẽm Các tay cong được uốn […]