29Th5

Khung Giàn Giáo 1.53m, Mạ Kẽm

admin dàn giáo 1.5m, giàn giáo 1.5m, giàn giáo khung, giàn giáo tiệp, Khung giàn giáo 1.53m Giàn Giáo Khung

 Khung Giàn Giáo 1.53m, mạ kẽm của công ty Giàn giáo Bảo Liên Phoenix được hàn có thêm cầu ngang giống khung 1.7m. Các mối hàn bằng công nghệ C02, hàn Mig. Các liên kết cắt ngàm, hàn tròn nên tiết diện cao, tăng độ cứng cho khung giáo. Tên sản phẩm: Khung giàn giáo […]