15Th5

Cùm Khóa Xoay

admin cùm giàn giáo, cùm khóa xoay, cùm xoay, cùm xoay 42, cùm xoay 49 Cùm Khóa Ống, Thiết Bị Phụ Kiên Khác

Cùm khóa xoay dùng cho ống giáo phi 42 đến phi 49. Cùm khóa dùng để liên kết hai ống thép típ tròn với nhau. Trọng hệ giàn giáo bao le luôn cần sử dụng các ống thép típ 49 hoặc 42 để liên kết giữa các khung tầng với nhau. Các  Cùm Khóa Xoay […]