21Th5

Coppha Tole, Coffa Thép

admin coffa tole, cốp pha tôn, coppha tole, Coppha tole thép, cốt pha tôn Coffa tole

   Cung cấp coppha tole dùng đổ bê tông sàn. Coffa thép được lắp đặt để chống đỡ bê tông. Hiện có 2 loại kích thước Coffa tôn sàn 1m2; Coffa tole thép 0.5m2. Cốt pha tôn thép được là từ tôn thép mặt dày 1ly, các khung xương được hàn âm dương dày 2ly. […]