04Th10

Cung Cấp Cây Chống Tăng Tại Lâm Đồng

admin cây chống tăng tại lâm đồng, Cây chống thép Lâm Hà, Cột chống đơn Đức TRọng, cột chống thép Đà Lạt Dự án

 Cây chống tăng là thiết bị được các nhà thầu ở tỉnh sử dụng chống sàn phổ biến. Trước đây với thói quen dùng tre nứa, gỗ thì nay chuyển qua sử dụng cây chống thép. Với đòi hỏi khả năng chịu tải cao hơn cho công trình lớn, độ an toàn là vấn đề […]