03Th5

Chống Consol, Chống Vách Tam Giác

admin chống consol, chống consol mạ kẽm, chống tam giác, chống vách consol Giàn Giáo Nêm, Sản phẩm

     Chống consol hay còn gọi là chống vách tam giác trong hệ giàn giáo nêm vietform. Cây chống consol được làm từ thép ống phi 42, có chiều cao 1.2m, chiều rộng 854mm. Các cây chống consol được liên kết với hệ cây chống đứng giáo nêm và giằng nêm liên kết các […]