03Th5

Cây Chống Đà, Chống Dầm Giữa Hệ Giáo Nêm

admin cây đà giữa, chống dầm nêm, chống đà, chống đà nêm Giàn Giáo Nêm

   Cây chống đà là thiết bị dùng để chống đà giữa, chống dầm giữa trong hệ giàn giáo nêm. Cây chống đà có chiều dài 1.2m hoặc 1.1m, có bước tai dài 1m tương ứng với bước nêm giằng trên cây chống đứng. Chiều dài ngang ra 10cm, được làm từ thép ống phi […]