05Th7

Cây Chống Thép Sơn Dầu

admin cây chống đỏ, cây chống đơn, cây chống thép, Cây chống thép đỏ Cây Chống Thép, Sản phẩm

    Công ty Giàn Giáo Bảo Liên Phoenix cung cấp cây chống thép nhúng sơn dầu. Cây chống thép hay còn gọi là cây chống sàn, cây chống đơn. Cấu tạo cây chống thép được làm từ thép ống D60 làm vỏ cây chống, gắn với ống ren tăng giảm, ruột chống làm từ […]