27Th5

Cây chống tăng 4.0m

admin cây chống thép 4, chống tăng 4m, cột chống đỏ 4m, cột chống đơn 4m Cây Chống Thép

Cây chống tăng 4.0m chuyên dùng cho công tác chống sàn bê tông. Các cây chống được liên kết với nhau bởi cùm xoay và ống típ để tạo thành hệ chống an toàn. Qui cách cây chống thép 4.0m. Vỏ cây chống làm từ thép ống phi 60, dày 2ly, hàn ống ren thêm 20cm […]