27Th5

Cây Chống Tăng 3.5m

admin cây chống tăng 3.5m, cây chống thép 3.5m, cột chống thép 3.5m Cây Chống Thép, Chuyên Mục Khác

Cây Chống Tăng 3.5m là thiết bị được dùng để chống sàn thi công coppha sàn trong xây dựng. Các cây chống tăng được chống độc lập và liên kết với nhau bằng ống thép và cùm khóa. Tên sản phẩm: Cây chống tăng thép Chiều cao tối đa: 3.5m Chiều cao tối thiểu: 2.0m […]