Thang Leo Giàn Giáo Nêm

Cầu thang leo hệ giàn giáo nêm là thiết bị thiết kế cho hệ giàn giáo nêm riêng biệt. Thang giàn giáo nêm có hai loại thông dụng để sử dụng phổ biến cho giằng ngang 1.55m, phù hợp với mâm 1600mm.

  • Thang giàn giáo 1600x1000mm

  • Thang leo giàn giáo nêm 1600x1500mm