Phễu Đổ Bê Tông Dùng Cho Cẩu Tháp

Phễu đổ bê tông chuyên dùng cho cẩu tháp do Bảo Liên Phoenix sản xuất.

Phễu cẩu tháp được làm từ thép tole dày 3mm làm thùng chứa, cơ cấu cần gạt. Chân làm từ thép U100 đảm bảo chất lượng. Sơn 2 lớp bóng láng, tại móc cáp dày 12ly.

  • Phễu đổ bê tông 0.9m3
  • Phễu đổ bê tông cẩu tháp 0.6m3

Sản phẩm của công ty chúng tôi hiện được rất nhiều công ty lựa chon để sử dụng cho việc đổ bê tông bằng cẩu tháp. Sản phẩm tiện lợi, dễ dàng sử dụng và đặc biệt độ an toàn cao.