Giàn Giáo Nêm

Giàn Giáo Nêm giải pháp chống sàn tối ưu cho các nhà thầu xây dựng. Giàn giáo nêm chống sàn có qui cách phổ biến như sau:

 • Cây chống đứng phi 49, dày 2mm, có các kích thước để phối hợp lắp dựng
  • Cây chống nêm 3.0m, có đầu nối, 03 cụm tai giằng
  • Cây chống nêm 2.5m, có đầu nối, 03 cụm tai giằng
  • Cây chống đứng 2.0m, có đầu nối, 02 cụm tai giằng
  • Cây chống nêm 1.5m, có đầu nối, 02 cụm tai giằng
  • Cây chống nêm 1.0m, có đầu nối, 01 cụm tai giằng

 • Hệ cây chống đà giữa của giàn giáo nêm, được làm từ thép ống phi 42, dày 2mm, chiều dài 1.2m. Chống đà đươc lắp dựng vào hệ cây chống đứng để chống đà, dầm.

 • Cây chống consol: Hệ chống vách tam giác được làm từ thép ống 42, dài 1.2m, chiều rộng 854mm.

 • Hệ giằng ngang giàn giáo nêm được làm từ thép ống 42, mạ kẽm, thép ống dày 1.8ly- 2ly. Các thanh giằng ngang liên kết cây chống đứng, chịu lực theo phương ngang.
  • Giằng ngang D49x2 – L=0.5m
  • Giằng ngang D49x2 – L=0.6m
  • Giằng nêm ngang D49x2 – L=1.0m
  • Giằng nêm ngang D49x2 – L=1.2m
  • Giằng ngang D49x2 – L=1.5m