Cung Cấp Coffa Tole Thép

Coffa tole thép là thiết bị dùng để lắp ráp lên hệ giàn giáo chống đỡ dùng cho công tác đổ bê tông coppha sàn.

Các qui cách Coffa tole phổ thông hiện nay:

  • Coffa tôn thép 500x1000x1mm
  • Coppha tôn thép 1000x1000x1mm