07Th5

Chốt Con Sâu – Jun kẹp Coffa Cột

admin chốt coffa cột, chốt con sâu, chốt jun kẹp Coppha, Phụ kiện giàn giáo, Sản phẩm, Thiết Bị Phụ Kiên Khác

Công ty Bảo Liên cung cấp chốt con sâu hay còn gọi là Jun kẹp coffa cột. Hiện có 2 loại để khách hàng lựa chọn. Chốt con sâu xi mạ, chốt jun kẹp đen. Chốt con sâu D10 Chốt con sâu phi 12 Ứng dụng chốt con sâu: Chốt con sâu được dùng để […]